background
Služby

Rekonstrukce objektů

stav domu před rekonstrukcí a vizualizace navrhovaného řešeníRekonstrukce objektů bytové i nebytové architektury bývá pro architekta velkou výzvou. Na jedné straně je omezení stávající stavby třeba respektovat, zároveň však mohou být inspirací a vést k přirozené a nenásilné jedinečnosti řešení. Kvalitně provedená rekonstrukce tak v sobě může s lehkostí propojovat pozitivní prvky původního a výhody nového.   

Úkolem architekta před zahájením rekonstrukce je zajistit detailní zmapování současného stavu objektu. Pro zpracování návrhu studie rekonstrukce je potřeba společně s klientem zformulovat zadání, které vychází z jeho přání a požadavků a respektuje přitom omezení daná možnostmi  a stavem objektu. Vlastní návrh může být architektem zpracován ve více variantách, pokud to daná situace vyžaduje.

Studie se po odsouhlasení klientem stává podkladem pro zpracování projektové dokumentace a následně pro zahájení vlastních rekonstrukčních prací. 

architektonické poradenství