background
Služby

Návrhy rodinných domů

hmotová studie rodinného domu

Architektonický návrh rodinného domu je nejkomplexnější službou klientovi. Rozsah poskytovaných služeb závisí na jeho konkrétních představách a požadavcích a může zahrnovat jak dům se všemi interiéry, tak i bezprostřední okolí domu a často také celé zahrady.  

Komunikace architekta s klientem může začínat už při výběru pozemku. Pro vlastní stavbu domu je třeba formulovat zadání, které musí respektovat požadavky a přání klienta a jeho životní styl, ale také možnosti místa a jeho okolí.

Další fází práce architektky je studie rodinného domu, kde jsou již zřejmá dispoziční řešení, výměry, umístění objektů v pozemku, tvar domu a objemová skladba hmot. Tyto podklady slouží již pro pracování projektové dokumentace a vlastní realizaci stavby.  

architektonické poradenství