MYDESIGN

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.
Go to content

          mydesign
                                            _______________

ABOUT
_____________________________________________
architect interiors. gardens, houses, painter

MILICA ARBETOVA & MYDESIGN

After many years of experience in the field of architecture, interior design and garden design, such as independent architect in Prague (Czech Republic), I moved from Europe to Costa Rica and later to Indonesia. The tropical climate zone gave a new dimension to my creativity and it was also an opportunity to reap the experience gained in Central Europe. My interest in painting, designing of interior elements and jewelry has gradually led me to create my own brand MYDESIGN.

Po dlouholeté praxi v oboru architektura, interiérový design a návrhy zahrad, jako samostatně tvořící architektka v Praze (Česká republika), jsem se přestěhovala z Evropy do Kostariky a později do Indonézie. Tropické klimatické pásmo dalo mé tvorbě nový rozměr a bylo také příležitostí, jak zužitkovat zkušenosti získané v centrální Evropě. Můj zájem o malování, návrhy interiérových prvků a šperků mě postupně přivedl k vytvoření vlastní značky MYDESIGN.ARCHITECTURE
________________________________________________________________________________
INTERIORS
__________________________________________________________

DESIGN
__________________________________________________

PAINTINGS
_____________________________________________________________

CONTACT
__________________________________________Back to content