PAINTINGS - MYDESIGN

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.
mydesign
Go to content


PAINTINGS
_____________________________________________________________Malby v interieru

MY PAINTING
Painting has been my natural expression since my childhood.  During long time of my intensive architectural work, I made just few paintings. After my 40th there was a period of recapitulation and searching in my life. With our family, we have traveled from Europe for 3 years and lived in different places in the world. The distraction from the original environment brought its fruit. I had enough time to understand the spiritual aspect of human life. I began to paint much more intensively, and my architectural work came to the side rail. After returning to Europe, I returned not only to my native country but also to the painting. I paint paintings that I would choose for myself into my interior, they speak to me, in them is encoded my knowledge and at the same time they make an interior more attractive.


MOJE MALÍŘSKÁ TVORBA
Malováním bylo mým přirozeným projevem už od dětství. Během dlouhé doby mého působení v oblasti architektury jsem se k malování dostávala jenom sporadicky. Poté nastalo v mém životě období rekapitulace a hledání a s rodinou jsme na 3 roky vycestovali z Evropy. Vzdálení se z původního prostředí přineslo svoje ovoce. Měla jsem dostatek času na pochopení důležitosti duchovního aspektu lidského života. Začala jsem mnohem intenzivněji malovat a na vedlejší kolej se dostala moje architektonická tvorba. Maluji obrazy, které bych si sama do svého interiéru vybrala, promlouvají ke mně, je v nich zakódované moje poznání a zároveň působí v interiéru atraktivně.
Back to content